Koha home

Utskick med gammal information

Det har skickats ut "print notices" som innehåller gammal information. Detta efter att vår leverantör på vår begäran slagit igång utskick som legat begränsade. Därför har ni fått utskick med påminnelser med gammal information och där mallarna inte fungerar som de ska. Den information som ni inte behöver kan ni ignorera. Den information som ni behöver kan ni klippa ut och klistra in i ett word dokument och manuellt justera före ni skriver ut och skickar iväg. 

/Systemgruppen
Published on 2024-07-12
Log in to your account:

Powered by Koha